E

V

E

N

T

WAT BUDDHAWARARAM OF DENVER

Events

วันขึ้นปีใหม่/New Year Day

วันมาฆบูชา

วันสงกรานต์

วันวิสาขบูชา

วันพระพิมลธรรมรำลึก

วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา

วันสลากภัตร

วันออกพรรษา

วันทอดกฐิน

วันลอยกระทง

วันส่งท้ายปีเก่า

  • Facebook Social Icon

Wat Buddhawararam Of Denver

 

(303) 433-1826

 

Email: watthaidenver@msn.com

            watbuddhawararam@gmail.com